Sure Bet

Tỷ lệ cược ở mỗi nhà cái là khác nhau và bạn không bao giờ biết kết quả trận đấu cuối cùng. Cược chắc chắn hoặc cược Arbitrage  là một loại hình cá cược  cung cấp cho bạn sự kết hợp cổ phần bet. Với cược chắc chắn, bạn đặt một cược cho mỗi kết quả với các cược khác nhau cho một trận đấu thể thao cụ thể hoặc sự kiện. Bằng cách này sẽ giúp bạn có lợi nhuận từ cổ phần bet. Nó giúp bạn không mất tiền dù cho kết quả trận đấu sẽ diễn ra như thế nào.